ΝΕΟ!!! VOUCHER «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 29-64 ΕΤΩΝ ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ ΑΙΧΜΗΣ»

 

Άνοιξαν οι αιτήσεις για συμμετοχή το πρόγραμμα voucher 29-64 για ανέργους εγγεγραμμένους του ΟΑΕΔ.

Kατεβάστε την αίτηση.

Απαραίτητα δικαιολογητικά.

Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή σε 23.000 άνεργους, 29-64 ετών, υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης σε κλάδους που παρουσιάζουν προοπτικές ανάπτυξης, συμβουλευτικής υποστήριξης και πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο της δράσης.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της δράσης θα υλοποιηθεί μία δέσμη παρεμβάσεων η οποία θα περιλαμβάνει: Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης εκατόν είκοσι (120) ωρών σε ειδικότητα ενός από τους κλάδους αιχμής.

Συμβουλευτική υποστήριξη με στόχους:

α) την επιλογή του προγράμματος κατάρτισης που θα παρακολουθήσουν οι ωφελούμενοι με βάση το εκπαιδευτικό και επαγγελματικό τους προφίλ, τις δεξιότητες και τα ενδιαφέροντά τους,

β) την κατάλληλη σύζευξη του προφίλ των ωφελουμένων με διαθέσιμες θέσεις πρακτικής στις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις,

γ) την προετοιμασία των ανέργων για την μετάβασή τους στο εργασιακό περιβάλλον της επιχείρησης πρακτικής άσκησης αλλά και ευρύτερα στην αγορά εργασίας και της ένταξης / επανένταξής τους σε αυτήν,

δ) την παρακολούθηση και υποστήριξη των ωφελουμένων κατά την υλοποίηση της πρακτικής τους άσκησης,

ε) τη μετατροπή της πρακτικής άσκησης των ωφελουμένων σε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, όπου είναι δυνατό. Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης.

Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας συνολικής διάρκειας πεντακοσίων (500) ωρών, η οποία δεν θα υπερβαίνει τους 5 μήνες. Αποκλειστικά για τα προγράμματα κατάρτισης σε ειδικότητες του Αγροτικού Τομέα η πρακτική άσκηση δύναται να πραγματοποιηθεί σε επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Εκπαιδευτικό επίδομα 2.600 €.

Διαβάστε περισσότερα.

 

VOUCHER ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2016 ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ 18-29 ΕΤΩΝ

11/3/2016 Ανακοινώθηκε από το ΙΝΣΕΤΕ και την ΕΕΔΕ νέα πρόσκληση για το Β' κύκλο της δράσης με αντικείμενο: "Επιταγή εισόδου για νέους έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις στον κλάδο του τουρισμού για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας".

Το πλαίσιο της δράσης περιλαμβάνει:

  • 6.650 άνεργοι νέοι ηλικίας από 18 μέχρι 29 ετών (994 απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ & 5.656 απόφοιτοι Γυμνασίου, Λυκείου, ΙΕΚ)
  • Θεωρητική κατάρτιση 80 ώρες
  • Πρακτική άσκηση 420 ώρες (6 μήνες)
  • Υπηρεσίες συμβουλευτικής καθοδήγησης από το ΙΝΣΕΤΕ
  • Πιστοποίηση προσόντων
  • Eκπαιδευτικό επίδομα από 2.248€ έως 2.458€
  • Αίτηση για ανέργους
  • Αίτηση για επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα...

Σφάλμα
  • Got error 28 from storage engine SQL=SELECT a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.language, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, CASE WHEN a.modified = 0 THEN a.created ELSE a.modified END as modified, a.modified_by, uam.name as modified_by_name,CASE WHEN a.publish_up = 0 THEN a.created ELSE a.publish_up END as publish_up,a.publish_down, a.images, a.urls, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, LENGTH(a.fulltext) AS readmore,CASE WHEN badcats.id is not null THEN 0 ELSE a.state END AS state,c.title AS category_title, c.path AS category_route, c.access AS category_access, c.alias AS category_alias,CASE WHEN a.created_by_alias > ' ' THEN a.created_by_alias ELSE ua.name END AS author,ua.email AS author_email,( SELECT MAX(contact.id) AS id FROM j25_contact_details AS contact WHERE contact.published = 1 AND contact.user_id = a.created_by) as contactid,parent.title as parent_title, parent.id as parent_id, parent.path as parent_route, parent.alias as parent_alias,ROUND(v.rating_sum / v.rating_count, 0) AS rating, v.rating_count as rating_count,c.published, CASE WHEN badcats.id is null THEN c.published ELSE 0 END AS parents_published FROM j25_content AS a LEFT JOIN j25_categories AS c ON c.id = a.catid LEFT JOIN j25_users AS ua ON ua.id = a.created_by LEFT JOIN j25_users AS uam ON uam.id = a.modified_by LEFT JOIN j25_categories as parent ON parent.id = c.parent_id LEFT JOIN j25_content_rating AS v ON a.id = v.content_id LEFT OUTER JOIN (SELECT cat.id as id FROM j25_categories AS cat JOIN j25_categories AS parent ON cat.lft BETWEEN parent.lft AND parent.rgt WHERE parent.extension = 'com_content' AND parent.published != 1 GROUP BY cat.id ) AS badcats ON badcats.id = c.id INNER JOIN j25_content_frontpage AS fp ON fp.content_id = a.id WHERE a.access IN (1,1,2) AND c.access IN (1,1,2) AND CASE WHEN badcats.id is null THEN a.state ELSE 0 END = 1 AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2017-01-23 02:35:52') AND (a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2017-01-23 02:35:52') ORDER BY a.featured DESC, fp.ordering, a.created DESC LIMIT 0, 20 Got error 28 from storage engine SQL=SELECT a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.language, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, CASE WHEN a.modified = 0 THEN a.created ELSE a.modified END as modified, a.modified_by, uam.name as modified_by_name,CASE WHEN a.publish_up = 0 THEN a.created ELSE a.publish_up END as publish_up,a.publish_down, a.images, a.urls, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, LENGTH(a.fulltext) AS readmore,CASE WHEN badcats.id is not null THEN 0 ELSE a.state END AS state,c.title AS category_title, c.path AS category_route, c.access AS category_access, c.alias AS category_alias,CASE WHEN a.created_by_alias > ' ' THEN a.created_by_alias ELSE ua.name END AS author,ua.email AS author_email,( SELECT MAX(contact.id) AS id FROM j25_contact_details AS contact WHERE contact.published = 1 AND contact.user_id = a.created_by) as contactid,parent.title as parent_title, parent.id as parent_id, parent.path as parent_route, parent.alias as parent_alias,ROUND(v.rating_sum / v.rating_count, 0) AS rating, v.rating_count as rating_count,c.published, CASE WHEN badcats.id is null THEN c.published ELSE 0 END AS parents_published FROM j25_content AS a LEFT JOIN j25_categories AS c ON c.id = a.catid LEFT JOIN j25_users AS ua ON ua.id = a.created_by LEFT JOIN j25_users AS uam ON uam.id = a.modified_by LEFT JOIN j25_categories as parent ON parent.id = c.parent_id LEFT JOIN j25_content_rating AS v ON a.id = v.content_id LEFT OUTER JOIN (SELECT cat.id as id FROM j25_categories AS cat JOIN j25_categories AS parent ON cat.lft BETWEEN parent.lft AND parent.rgt WHERE parent.extension = 'com_content' AND parent.published != 1 GROUP BY cat.id ) AS badcats ON badcats.id = c.id INNER JOIN j25_content_frontpage AS fp ON fp.content_id = a.id WHERE a.access IN (1,1,2) AND c.access IN (1,1,2) AND CASE WHEN badcats.id is null THEN a.state ELSE 0 END = 1 AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2017-01-23 02:35:52') AND (a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2017-01-23 02:35:52') ORDER BY a.featured DESC, fp.ordering, a.created DESC

Πως θα μας βρείτε:

Ανανέωση Κάρτας Ανεργίας

Ανανεώστε την κάρτα ανεργίας του 

Επιλογές

 

Συμπλήρωσε την αίτηση για να ενημερώνεσαι για όλα τα νέα επιδοτούμενα προγράμματα

 

Τελευταία Νέα

- Κοινωφελής Εργασία

Άμεσα αναμένεται να προκηρυχθεί η επόμενη φάση της κοινωφελούς εργασίας, με 8μηνη διάρκεια στους Δήμους Θεσσαλονίκης, Νεάπολης-Συκεών, Λαγκαδά, Δέλτα προσφέροντας 6.328 νέες θέσεις εργασίας.

- Βεβαιώσεις Εκπαιδευτικών Επιδομάτων Voucher

Σας ενημερώνουμε ότι oι βεβαιώσεις καταβολής των εκπαιδευτικών επιδομάτων έτους 2014 & 2015 του προγράμματος «Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας για ανέργους νέους έως 29 ετών» είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής ΕΚΤ.

Καταξίωση


Το Κ.Ε.Κ. ΠΛΑΤΩΝ Α.Ε. έχει καταξιωθεί στον τομέα ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού. Περισσότερες από 150 από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις της βόρειας ελλάδας εμπιστεύονται στην εταιρία μας το σχεδιασμό και την υλοποίηση του ετήσιου προγράμματος κατάρτισης του προσωπικού τους.

A' Εκπαιδευτήριο

Χρήστου Πίψου 16
Τ.Κ.: 546 27
Θεσσαλονίκη
Τηλ. : 
(2310) 500900, (2310)211111, (2310)212222
Fax : (2310) 556681, 502366
e-mail: info@platonkek.gr, kekplatwn@gmail.com

Β' Εκπαιδευτήριο

Βασ.Όλγας 186 (πρώην 182)  

παραπλεύρως Villa Bianca -Περιοχή Σοφούλη

Τ.Κ.: 54655

Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 
(2310) 402000, 216666
Fax: 
(2310) 254254
e-mail: info@platonkek.gr 

Κεντρικά γραφεία -Γ' Εκπαιδευτήριο

Γιαννιτσών 31 & Πατριάρχου Κυρίλλου 
"ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ"
Τ.Κ.: 546 27
Θεσσαλονίκη
Τηλ.: (2310) 500700, 502290 
Fax: (2310) 502356, 502366 
e-mail: platonkek@otenet.gr